http://tydo.vn

LightSYS

(Tổng 20 sản phẩm / 2 trang)
Thiết bị chống leo rào điện tử SH-100P

Thiết bị chống leo rào điện tử SH-100P

767.000₫ 1.180.000₫

Thiết bị chống leo rào điện tử SH-60P

Thiết bị chống leo rào điện tử SH-60P

747.500₫ 1.150.000₫

Nút ấn khẩn cấp NO/NC/COM Emegency

Nút ấn khẩn cấp NO/NC/COM Emegency

270.000₫ 300.000₫

Mắt thần hồng ngoại loại trừ súc vật

Mắt thần hồng ngoại loại trừ súc vật

1.395.000₫ 1.550.000₫

Đầu báo nhiệt gia tăng 12/24 VDC

Đầu báo nhiệt gia tăng 12/24 VDC

164.700₫ 183.000₫

Đầu báo khói quang 12 VDC , 4 dây

Đầu báo khói quang 12 VDC , 4 dây

541.800₫ 602.000₫

Đầu báo gas 220V

Đầu báo gas 220V

472.500₫ 525.000₫

Công tắc từ lắp cho của sắt SM-217

Công tắc từ lắp cho của sắt SM-217

225.000₫ 250.000₫

Công tắc từ rung SS-040

Công tắc từ rung SS-040

144.000₫ 160.000₫

Công tắc từ vuông SH-200

Công tắc từ vuông SH-200

90.000₫ 100.000₫

dau bao rung ky thuat so RK600S

dau bao rung ky thuat so RK600S

675.000₫ 750.000₫

Thiết bị chống leo rào điện tử SH-250TP

Thiết bị chống leo rào điện tử SH-250TP

1.725.300₫ 1.917.000₫

Thiết bị chống leo rào điện tử SH -150TP

Thiết bị chống leo rào điện tử SH -150TP

1.649.700₫ 1.833.000₫

Còi hơi MS190

Còi hơi MS190

292.500₫ 325.000₫