http://tydo.vn

Trọn bộ camera 2.0MP

(Tổng 13 sản phẩm / 1 trang)
CAMERA UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2Mp, 2.8-12mm, Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2Mp, 2.8-12mm, Mo...

5.532.000₫ 9.220.000₫

CAMERA UNV IPC3232ER-VS-C 2Mp, 2.8-12mm, Manual, Ultra265

CAMERA UNV IPC3232ER-VS-C 2Mp, 2.8-12mm, Manual...

4.314.000₫ 7.190.000₫

CAMERA UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D 2Mp, 2.8-12mm, Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D 2Mp, 2.8-12mm, M...

4.176.000₫ 6.960.000₫

CAMERAUNV  I232LR3-VSP-DPC3 2Mp, 2.8-12mm, Manual, Ultra265

CAMERAUNV I232LR3-VSP-DPC3 2Mp, 2.8-12mm, Manu...

3.729.000₫ 6.215.000₫

CAMERA IP UNV IPC312SR-VPF28-C 2Mp, 2.8mm, tích hợp míc. Ultra265

CAMERA IP UNV IPC312SR-VPF28-C 2Mp, 2.8mm, tíc...

2.982.000₫ 4.970.000₫

CAMERA UNV IPC322LR3-VSPF28-D 2Mp, 2.8mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC322LR3-VSPF28-D 2Mp, 2.8mm, Ultra265

1.284.000₫ 2.140.000₫

CAMERA UNV

CAMERA UNV "IPC322SR3-VSF28W-D " 2Mp, Wifi, 2.8...

1.722.000₫ 2.870.000₫

CAMERA UNV IPC2322LBR3-SP-D 2Mp, Ultra265. 2.8-12mm. Vỏ kim loại

CAMERA UNV IPC2322LBR3-SP-D 2Mp, Ultra265. 2.8-...

2.397.000₫ 3.995.000₫

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. Ultra265. Non-POE

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. ...

1.782.000₫ 2.970.000₫

CAMERA UNV IPC2122LR3-PF40-E 2Mp, IR  Bullet POE, 4mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC2122LR3-PF40-E 2Mp, IR Bullet PO...

1.017.000₫ 1.695.000₫

CAMERA UNV IPC2122CR3-F40-A 2Mp, IR  Bullet non-POE, 4mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC2122CR3-F40-A 2Mp, IR Bullet non...

846.600₫ 1.411.000₫

CAMERA UNV IPC3612LR3-PF28-E 2Mp, 2.8mm, Ultra265. POE

CAMERA UNV IPC3612LR3-PF28-E 2Mp, 2.8mm, Ultra2...

1.017.000₫ 1.695.000₫

CAMERA UNV IPC3612CR3-F28-A 2Mp, 2.8mm, Ultra265. non - POE

CAMERA UNV IPC3612CR3-F28-A 2Mp, 2.8mm, Ultra26...

846.600₫ 1.411.000₫