Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

14/02/2017
quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-cua-xe-o-to

 

 

 Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2015, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô bắt đầu có hiệu lực và thay thế cho Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, mã số QCVN: 31/2011BGTVT.  

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

     Theo Thông  tư nay, các thiết bị giám sát hành trình phải có đầy đủ các chức năng sau:  

- Chức năng thông báo trạng thái hoạt động  

- Chức năng ghi nhận thay đổi lái xe

 - Chức năng cảnh báo đối với lái xe  

- Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị

 - Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ

 - Chức năng cài đặt tham số và trích xuất dữ liệu qua cổng kết nối với máy tính.  

     Bên cạnh đó, thiết bị giám sát hành trình còn phải có vỏ bọc cứng, đảm bảo hoạt động bình thường trong môi trường làm việc của xe, đảm bảo không mất hay thay đổi dữ liệu đã được ghi, lưu trữ trong thiết bị. phần mềm phải cài đặt được trên máy tính, tương thích với hệ điều hành Microsoft  Windows, các giao diện và kết quả hiển thị bằng tiếng Việt.    

   Thông tư cũng nêu rõ vị trí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lái xe phải quan sát được đèn báo trạng thái hoạt động thiết bị. Trường hợp ở vị trí che khuất tầm nhìn của lái xe, các ộ phận bắt buộc của thiết bị phải được gắn ngay trên bảng điều khiển.  

     Ngoài yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, các thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn cũng phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, có chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (CR) theo quy định tại Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan quản lý