LIÊN LẠC NỘI BỘ HỮU TUYẾN TP-K

Mã sản phẩm:  TP-K

Nhà sản xuất: 

247.200₫ 309.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) có tay nghe  Máy con TP-K - Kết nối với máy chủ TP-12RM - Kết nối đơn giản chỉ cần nhất tay nghe là tự động gọi về máy chủ -Âm thanh...

Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) có tay nghe 
Máy con TP-K
- Kết nối với máy chủ TP-12RM
- Kết nối đơn giản chỉ cần nhất tay nghe là tự động gọi về máy chủ
-Âm thanh to rõ trung thực
- Không cần nguồn riêng (lấy nguồn từ máy chủ)