LIÊN LẠC NỘI BỘ HỮU TUYẾN CM-800S

Mã sản phẩm:  CM-800S

Nhà sản xuất: 

327.200₫ 409.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) không tay nghe  Máy con CM-800S - Kết nối với máy chủ CM-810 - Kết nối đơn giản chỉ cần nhấn nút là tự động gọi về máy chủ -Âm thanh to...

Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) không tay nghe 
Máy con CM-800S
- Kết nối với máy chủ CM-810
- Kết nối đơn giản chỉ cần nhấn nút là tự động gọi về máy chủ
-Âm thanh to rõ trung thực
- Không cần nguồn riêng (lấy nguồn từ máy chủ)