HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH BỘ BÁO ĐỘNG COMMPACT

14/02/2017
huong-dan-lap-trinh-bo-bao-dong-commpact

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH

BỘ BÁO ĐỘNG COMMPACT

(1/2015)

Sơ đồ bảng mạch 

vui lòng mở tài liệu hướng dẫn thiết bị đi kèm

Chú ý:

bao-dong-compact

 

Vui lòng đọc hết và làm theo từng bước trong hướng dẫn sử dụng.

PIN VÀ NGUỒN

 • Đặc biệt chú ý khi đấu nối nguồn 220V,tránh đấu nhầm chân gây chập mạch
 • Không để pin xạc hoạt động quá 48 h(khi không có nguồn 220V )Khi không sử dụng thiết bị, nên sạc đầy pin rồi rút jắc pin sạc , để bảo vệ pin

VỀ BÁO ĐỘNG HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY

 • ở chế độ bình thường,sau khi phát hiện chuyển động, các cảm biến hồng ngoại không dây sẽ không bắt chuyển động trong vòng 4 phút(để tiết kiệm pin)
 • ở chế độ chạy thử, sau khi phát hiện chuyển động, các cảm biến hồng ngoại không dây sẽ không bắt chuyển động trong vòng 1 phút.

CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY

 • Cần phải đăng ký còi không dây đầu tiên, sau đó mới đăng ký các cảm biến không dây và điề khiển cầm tay.(Vui lòng tham khảo thêm phần đăng ký còi không dây)

*THAO TÁC KHI TRUNG TÂM GỌI ĐIỆN ĐẾN(KHI CÓ BÁO ĐỘNG)

Khi trung tâm quay số báo động

 • Bấm phím 9 để tắt tiếng còi báo động
 • Bấm phím 1 để nghe lời nhắn.tiếp tục Bấm phím 2 đê giao tiếp âm thanh 2 chiều.
 • Sau khi đàm thoại, bấm phím *# để ngắt kết nối.

(Tủ trung tâm lại trở về trạng thái bật(arm) như cũ)

Sử dụng các phím ▲,▼ để di chuyển và ü để lựa chọn, dấu X để thoát ra thư mục phía trên.

Để vào chế độ lập trình,từ màn hình chính bấm phím  rồi bấm mã lập trình(mặc định là 1111)

Để vào chế độ mã chủ,từ màn hình chính bấm phím ü  rồi bấm mã chủ(mặc định là 1234)

I.Khai báo vùng, đặc tính vùng-sensor- tay điều khiển

Cần phải đăng ký còi không dây đầu tiên, sau đó mới đăng ký các cảm biến không dây và điề khiển cầm tay.

Vui lòng tham khảo thêm phần đăng ký còi không dây.

a.Khai báo vùng

Trong chế độ lập trình

 Vào mục 9.Programming→1.Devices→1.Zones

 

Các vùng từ #1 đến #32 để cài đặt thiết bị không dây   

Vào mục Z**, bấm ü  vào mục tiếp theo

(ví dụ với zone #10)

1.Z10 Register (riêng zone #33  không cần khai báo mục này)

Màn hình hiện ra dòng chữ TRANSMIT 1.Kích hoạt sensor, có tiếng chuông và màn hình hiện chữ TRANSMIT 2.Kích hoạt sensor một lần nữa.Màn hình hiện ra chữ SAVE?

Bấm ü để xác nhận.

Chú thích:

Với công tắc từ,kích hoạt bằng cách chập, nhả 2 phần của công tắc từ.

Với đầu dò hồng ngoại, cần bấm vào lẫy chống trộm (tamper) bên trong bảng mạch.

2.Z10 type: 

chọn NORMAL

3.Arm set:

Nếu màn hình hiện chữ 123 1-F,2-P3-PE thì bấm ü

Nếu màn hình hiện chữ … 1-F,2-P3-PE  thì bấm 123 rồi bấm ü

4.Z10 Description:

 Sử dụng bàn phím(tương tự như nhắn tin trên điện thoại) để đặt tên các vùng.(ví dụ cửa 1,cửa 2)sau đó bấm ü.

5.Z10Bell:

 Chọn Enable :cho phép chuông kêu khi xảy ra báo động.

6.Z10 Chime:

Chọn Enable để cho phép chế độ báo khách khi hệ thống không ở trạng thái sẵn sàng báo động.

Chọn Disable để không cho phép.

7.Force Arm:

Chọn Disable

Bấm X để trở về thư mục trên và khai báo vùng tiếp theo.

b.Khai báo tay điều khiển

Trong chế độ lập trình

Vào mục 9.Programming→1.Devices→2.Keyfobs.

Chọn số thứ tự của tay điều khiển #1→#19,

Màn hình hiện ra dòng chữ TRANSMIT 1.Kích hoạt điều khiển bằng cách bấm phím bất kì trên điều khiển, có tiếng chuông và màn hình hiện chữ TRANSMIT 2.Kích hoạt một lần nữa.Màn hình hiện ra chữ SAVE?

Bấm ü để xác nhận.

Các mục tiếp theo để mặc định

II.Cài đặt thời gian trễ vào, ra, thời gian báo động

a.Cài thời gian trễ

Trễ ra:

Vào mục 9.Programming→2.Entry/Exit-2.Exit Delays-1.Exit full:

Nhập thời gian trễ mong muốn, sau đó bấm phím ü

Trễ vào:

Vào mục 9.Programming→2.Entry/Exit-2.Entry Delays-1.Entry full:

Ví dụ đặt trễ vào là 5s thì bấm 005;15s thì bấm 015.Sau đó bấm ü.

b.Cài đặt thời gian kêu báo động(tối đa 20 phút)

Vào mục 9.Programming-1.Devices-5.Siren-4.Siren Cut-Off: nhập thời gian kêu còi(mm:ss)

III.Khai báo số điện thoại

Bắt buộc phải khai báo các sự kiện tủ trung tâm gọi điện thông báo cho người sử dụng.Nếu ko thao tác đúng, khi bật chế độ báo động, tủ trung tâm sẽ gọi điện liên tục)

Vào mục  9.Programing-5.Comunication-6.VM Event Opt:

1.Burglary:chọn     Enable

2.Fire:chọn             Enable

3.Panic:chọn           Enable

4.Medical:chọn        Enable

5.System Trouble    Disable

6.Arm:chọn              Disable

7.Disarm:chọn           Disable

8.Water:chọn              Enable

Cài đặt số lần vòng quay gọi điện ghi có báo động.(trung tâm gọi từ account1 đến 6 rồi lặp lại)

Mục 9.Programming-5.Communication –1.Accounts-7.Report cycles: số lần quay vòng báo động của hệ thống: bấm 01

ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI cho báo động GSM

Từ menu chính , ấn ü , sử dụng mã lập trình để đăng nhập

Vào mục 9.Programming-5.Communications-1.Accounts

Sử dụng phím lên , xuống chọn các Accounts từ #2→#6,(ko dùng account #1)

       1.Phone number :nhập số điện thoại

       2. Protocol:

Chọn Voice report

*THAO TÁC KHI TRUNG TÂM GỌI ĐIỆN ĐẾN(KHI CÓ BÁO ĐỘNG)

Khi trung tâm quay số báo động

 • Bấm phím 9 để tắt tiếng còi báo động
 • Bấm phím 1 để nghe lời nhắn.tiếp tục Bấm phím 2 đê giao tiếp âm thanh 2 chiều.
 • Sau khi đàm thoại, bấm phím *# để ngắt kết nối.

(Tủ trung tâm lại trở về trạng thái bật(arm) như cũ)     

3.Interface:

 • Chọn PSTN nếu quay số dùng đường dây điện thoại.

 4.Two-way audio:chọn enable

IV.Ghi âm lời nhắn (tối đa 10s)

Trong chế độ lập trình,

Vào mục 9.Programming-5.Communication-1.Accounts-8.HomeID

1.Play Messages để nghe lại lời nhắn đã ghi

2.Record Messages để ghi lời nhắn mới

V.Cài đặt ngày giờ

Từ chế độ mã chủ

Vào mục 7.Service→1.Set Time/Date

1.Set time: cài đặt thời gian

2.Set date: cài đặt ngày.

Xong bấm OK

VI.Cách bypass vùng

Trong chế độ mã chủ

Vào mục 2.Bypass zones,

Chọn 1.Bypass/Unbypass , chọn vùng cần bypass/unbypass, nhấn ü.

Chọn 2.Unbypass all để bypass tất cả các vùng

VII.Cài đặt mã người sử dụng

Từ màn hình chính, ấn OK, nhập mã chủ( mặc định 1234).

Vào mục User codes , chọn số thứ tự User# ,chọn mục Edit để cài đặt mã số mới gồm 4 chữ số.

Mã #1:mã chủ

Mã #29: mã sử dụng khi điều khiển hệ thống từ xa qua điện thoại.

VIII.Xóa người dùng:

Vào mục Programming→Initialize→Clear User, bấm ü.khi đó chỉ sử dụng được mã chủ 1234và mã lập trình 1111.

IX.Xóa tất cả các thiết bị không dây:

Vào mục Programming→Initialize→Clear wireless , chọn ü.

X.Điều khiển từ xa qua điện thoại

Trong chế độ mã chủ, vào mục 4.User code-29.Telecont Code để cài mã điều khiển từ xa.

Trung tâm báo động Iconnect cho phép khai báo 3 số điện thoại để gọi đến và điều khiển trung tâm.Để khai báo 3 số điện thoại điều khiển

Vào 9.Programming→5.Communication-4.Comm.Option-10.Incoming call: chọn enable.

Vào 9.Programming→5.Communication-4.Comm.Option-18.Incoming#

Chọn Telephone# 1,2,3 để cài các số điện thoại điều khiển từ xa,nhập số điện thoại.

 

 XI.Khôi phục mặc định của nhà sản xuất

Trong chế độ lập trình

Vào mục 9.Programming-7.Initialize-2.Initial All: bấm ü 3 lần, chọn ENLISH đợi vài giây trung tâm sẽ khởi động lại, trở về mặc định sản xuất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I.ĐIỀU KHIỂN TỦ TRUNG TÂM DÙNG BÀN PHÍM

 • Bật báo động: bấm phím đánh số 1
 • Tắt báo động: bầm 1234

 

II.Hướng dẫn sử dụng tay điều khiển



 

 • Bật báo động: bấm phím khóa
 • Tắt báo động: bấm phím mở
 • Báo động khẩn cấp: bấm tổ hợp SOS.

III.Hướng dẫn điều khiển từ xa qua điện thoại

B1:    kích hoạt tính năng hệ thống

Sử dụng số điện thoại đã đăng ký gọi về trung tâm,sau khi nghe đổ chuông 3 hồi thì gác máy.

B2:     nhập mã điều khiển từ xa

Sau 10 giây thì gọi lại.Sau khi nghe 2 tiếng Bíp, nhập mã điều khiển từ xa (trong tối đa 15s).

 • Nếu nhập đúng , sẽ có 1 tiếng bip xác nhận của trung tâm.
 • Nếu nhập sai , trung tâm sẽ tự động ngắt kết nối.

B3:      điều khiển

 • Ấn phím 2 để giao tiếp âm thanh 2 chiều.
 • Bấm 3 để đặt báo động.
 • Bấm 6 để tắt báo động.
 • Bấm 9 để tắt tiếng báo động.

V.Kiểm tra các lỗi thường gặp

Đèn OK nháy xanh nghĩa là có vùng đang hở.

Khi đèn OK nháy vàng,màn hình hiện chữ System Trouble nghĩa là hệ thống đang gặp vấn đề.

Bấm phím ▼ để kiểm tra lỗi

 

Hiển thị lỗi

Ý nghĩa

Battery missing

Chưa lắp pin

Battery low

Pin yếu

No registered sensors

Chưa đăng ký vùng

AC loss

Mất điện 220V

GSM module

SIM card error

Chưa lắp SIM/Hỏng SIM

Cáp nối từ main sang bo mạch SIM lỏng

 

 

Lỗi

Cách khắc phục

Không bật được báo động

Kiểm tra xem có vùng bị hở ko

Không vào được chế độ lập trình

Phải tắt chế độ bảo vệ trước khi lập trình

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CẢM BIẾN

                                                                                               

                                                                        

CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY EL-2626AC

Còi báo động AL-2626AC là thiết bị không dây, hoạt động với trung tâm báo động Iconnect,infinite,infinite Prime, infinite Prime Hydrib.Sau khi khai báo còi báo động với tủ trung tâm,khi có báo động, còi sẽ kêu và chớp đèn.Còi sẽ kêu đến hết thời gian kêu báo động đã cài đặt trên tủ trung tâm.Sau khi còi dừng kêu, thiết bị tiếp tục nháy sáng đến khi trung tâm được tắt chế độ báo động(disarm)

KHAI BÁO VỚI TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG

Cần phải đăng ký còi không dây đầu tiên, sau đó mới đăng ký các cảm biến không dây và điề khiển cầm tay.

Để khai báo còi báo động với trung tâm Iconnect, bắt buộc phải cắm thêm vi mạch bổ sung kèm theo còi báo động vào bo mạch tủ Iconnect.

Rút hết nguồn,pin của tủ Iconnect,cắm mạch bổ sung, sau đó cấp nguồn trở lại

Còi báo động không dây EL-2626AC

Sơ đồ vị trí đấu dây

Vào chế độ lập trình tại tủ Iconnect

9.Programming-1.Devices-5-Siren

Sau khi bấm OK, màn hình hiện chữ TRANSMIT 1,lúc này cắm giắc pin của thiết bị vào..

Đèn trên thiết bị sẽ nháy và màn hình LED của trung tâm hiện chữ TRANSMIT 2.

Rút giắc pin ra và cắm lại.

Đèn trên thiết bị sẽ nháy và màn hình của tủ trung tâm hiện chữ SAVE.

Bấm OK để lưu.

CÁC THÔNG BÁO LỖI

Khi pin yếu(<2,5V), thiết bị sẽ báo về trung tâm báo động.( trong phần kiểm tra lỗi,màn hình hiện chữ BATTERY LOW EXTERNAL SIREN.

Khi lẫy chống trộm của tủ báo động bị kích hoạt, trên tủ trung tâm sẽ báo TAMPER ALARM.Trong phần kiểm tra lỗi,màn hình hiện chữ TAMPER ALARM EXTERNAL SIREN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Tần số thiết bị nhận: 868,35MHz, 433,92MHz, 418NHz FM
 • Anten: tích hợp sẵn
 • Điện áp hoạt động: 12V
 • Dòng điện tiêu thụ: 250mA( khi báo động có đèn chớp)

10mA( chế độ chờ)

 • Pin dự phòng: 7,2V/910mAh (pin sạc)
 • Âm báo động: 106dB @ 1m
 • Lẫy chống trộm: mặt trước, mặt sau, lẫy chống trộm mở rộng.
 • Kích thước: 300x170x75 mm
 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI EL-2645PI(tránh vật nuôi)

Đây là cảm biến hồng ngoại không dây,được thiết kế để tránh báo động giả do các vật nuôi dưới 45kg gây ra.Cảm biến sử dụng công nghệ tiết kiệm pin.Sau mỗi lần phát hiện chuyển động, cảm biến duy trì thời gian trễ trong vòng 3 phút.Trong khoảng thời gian này, cảm biến sẽ không gửi tín hiệu báo động đến trung tâm.

Lưu ý về vị trí đặt đầu cảm biến

 • Chọn nơi có khả năng bị đột nhập
 • Không đặt vật cồng kềnh trước đầu cảm biến
 • Tránh hướng trực tiếp vào vật phát sóng, nguồn nhiệt nóng/lạnh( bếp, điều hòa nhiệt độ)
 • Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.

Tránh báo động do vật nuôi

 • Lắp trung tâm ở độ cao 2,2m; đặt ở vị trí -4(được tính sẵn)
 • Đặt số xung đếm là 3(khi 3 tia bị chặn mới gây báo động)
 • Không đặt ở các vị trí vật nuôi có thể tiếp cận.
 • Hướng dẫn cài đặt:
 • Mở nắp trước của đầu cảm biến
 • Xoay lẫy xoay ngược  chiều kim đồng hồ,tháo bản mạch khỏi phần vỏ sau.
 • Lắp pin
 • Chọn chế độ chạy
 • Tạo lỗ đi dây, lỗ để bắt vít cổ định vào tường.
 • Căn chỉnh bản mạch theo vạch định vị phương thẳng đứng.
 • Lắp lẫy xoay về vị trí cũ.
 • Đóng nắp trước của bộ cảm biến.
 • Các lưu ý về hoạt động:

Sau khi lắp pin,bộ cảm biến cần 90s để khởi động.

Định nghĩa xung đếm:có các lựa chọn 1,2,3 và tương thích.

Ví dụ: khi chọn số xung đếm là 3, chỉ khi 3 tia hồng ngoại do bộ cảm biến phát ra bị chặn,thì nó mới gửi tín hiệu báo động.

Tương tự với các lựa chọn 1,2.

Để tránh báo động giả , nên chọn là 3

Xem bảng sau và gạt công tắc DIP để điều chỉnh

Switch 1

Switch 2

Xung đếm

OFF

OFF

1

ON

OFF

2

ON

ON

3

OFF

ON

Tương thích

Nếu để chế độ tương thích(Adaptive), bộ cảm biến sẽ lựa chọn số xung đếm là 1 hoặc 2, sau khi phân tích tín hiệu phản hồi.

Về vạch định vị:

Vùng giám sát của đầu cảm biến là 12x12m, khi đặt ở vị trí -4.Trượt bo mạch về vị trí -8 để giảm phạm vi giám sát là treo nó lên tường.

Về đèn LED:gạt côngtắc 1 ON bật đèn LED, OFF:tắt

Chế độ hoạt động:

Cắm dăm ở chân 1,2 để chọn chế độ chạy thử.

Không cắm để hoạt động bình thường(tiết kiệm pin,lên tới 3 năm /1pin)

Trong trường hợp pin yếu, cảm biến sẽ báo về trung tâm ,trung tâm báo động sẽ hiển thị thông báo.

Khi lẫy chống cậy phá bị hở, cảm biến sẽ phát tín hiệu báo động đến tủ trung tâm,kể cả chưa đặt chế độ báo động.

Thông số kỹ thuật

tần số : 868,35MHz; 433,92MHz; 418MHz

Pin :3,6V

Dòng điện :30mA khi báo động

12μA ở chế độ chờ.

Tầm giám sát: tối đa 12x1

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI EL-2650XL

(có khả năng cho phép/không cho phép chuyển động theo chiều đã định)

Giới thiệu:

Cảm biến hồng ngoại EL-2650XL có thể phát hiện chuyển động và phân biệt các chuyển động được phép/không được phép.

Thông số kỹ thuật:

Anten: tích hợp

Tần số sử dụng: 868,35MHz, 433,92MHz: 418MHz

Dùng pin 1/2AA 3,6V

Dòng điện chờ: 20μA

Dòng điện khi truyền tín hiệu:30mA

Khoảng cách tối đa:9m

Dải nhiệt hoạt động: -20 độ C-60 độ C

Có dăm cho phép/không cho phép đèn LED.

Minh họa vùng bảo vệ của đầu cảm biến hồng ngoại

Minh họa bên trong đầu dò hồng ngoại

Dăm chọn chế độ chạy:

Mô tả

Chế độ

Có cắm

Direction

Không cắm

Curtain

Chế độ Direction :có phân biệt loại chuyển động.

Chú ý mũi tên trên bo mạch của đầu báo.Các chuyển động bị phát hiện theo hướng này sẽ kích hoạt báo động.Các chuyển động theo hướng ngược lại sẽ không kích hoạt báo động.

Chế độ Curtain:mọi chuyển động đều gây báo động.

Khi có chuyển động hợp lệ:đèn LED phát màu xanh.

Khi có chuyển động không hợp lệ, LED phát màu đỏ.

.Với jắc chọn độ trễ, có 2 lựa chọn 1phút/4phút.

Trong vòng 1phút/4phút sau khi phát hiện chuyển động,đầu báo cũng không phát tín hiệu báo động nữa(nhằm tiết kiệm pin)

Vạch định vị:

Nới lỏng vít định vị,di chuyển bảng mạch sao cho vạch chỉ vào vị trí mong muốn

Bảng tính vị trí đặt cảm biến

 

Khoảng cách từ cảm biến đến tường

Khoảng cách từ cảm biến đến cửa cần bảo vệ

 

5cm

25cm

50cm

2m

+2

0

-1

4m

+2

0

-1

6m

+2

0

0

8m

+2

+1

0

9m

+2

+1

0

 

Minh họa vị trí với cảm biến cách tường 5cm và cách cửa cần bảo vệ 2m