hướng dẫn lập trình báo động GSM

14/02/2017
huong-dan-lap-trinh-bao-dong-gsm

 

Hướng dẫn sử dụng báo động GSM paradox

  1. Vào menu điều khiển

Từ màn hình bấm 1234 # (1234 + # )

Bấm 8888 để vào menu lập trình ( 8888 + # )

  1. Khôi phục cài đặt gốc

Từ màn hình bấm 95175308246  (95175308246 + # )

  1. Học điều khiển

Từ màn hình bấm 20 + ( 1 – 8 )  VD : 20 + 1 + #

Màn hình hiện biểu tượng nhận điều khiển . Cầm điều khiển cần cài đặt bấm nút mở khóa để  nhận điều khiển

  1. Xóa điều khiển

Từ màn hình bấm 21 + ( 1 – 8 ) VD : 21 +1 + #

Xóa thành công

  1. Học các đầu báo

Từ màn hình bấm 23 + ( 1 – 99 ) VD : 23  + 1 + #

Đối với đầu báo từ thì tách hai đầu từ ra để kích hoạt

Đối với hồng ngoại thì bật nút nguồn nên để kích hoạt

  1. Cài đặt thời gian báo động

Từ màn hình bấm 32 + AA BB CC DD EE FF + #

+ AA là 2 số cuối của năm

+ BB là tháng

+ CC là ngày

+ DD là số giờ

+ EE là số phút

+ FF là số giây

 

bao-dong-GSM

huong-dan-lap-dat-bao-dong

     VD : 15h 40p 30s ngày 10 – 01 – 2014

   32 + 14 01 10 15 40 30 + #

      7. Cài đặt thời gian bật báo động

        Thời gian bật  : Có 3 khoảng thời gian có thể đặt ( 33 – 35 )

            + AA là số giờ

            + BB là số phút

             VD : 33 + AA BB + #

                     34 + AA BB + #

                     35 + AA BB + #

     8. Cài đặt thời gian tắt báo động

       Thời gian tắt : Có 3 khoảng tương ứng với thời gian bật ở trên ( 36 – 38 )

         + AA là số giờ

         + BB là số phút

           VD : 36 + AA BB + #

                    37 + AA BB + #

                    38 + AA BB + #

    9. Bật / tắt báo động

      Từ màn hình điều khiển bấm 39 + 0 / 1 + #

      + 0 là tắt báo động

      + 1 là bật báo động

   VD : 39 + 1 + #

   10. Cài đặt thời gian trễ ( thời gian mặc định 60s )

      Từ màn hình bấm 44 + XX + #

   XX là số giây  ( 00 – 99 )

    11. Cài đặt số điện thoại

       - Có thể cài đặt 6 số điện thoại nhận báo động ( 51 – 56 )

       - Từ màn hình bấm 51 + XXX…..X + #

         + XXX….X là số điện thoại

        VD : Số điện thoại ; 0979208686

              51 + 0979208686 + #

   12. Cài đặt xóa số điện thoại

      Từ màn hình bấm 51 – 56 + #

      VD : muốn xóa số điện thoại cài đặt đầu tiên 51

            51 + #

   13.  Cài đặt số điện thoại nhận tin nhắn SMS 

      -Có thể cài đặt được 3 số điện thoại nhận tin nhắn ( 57 – 59 )

       Từ màn hình bấm 57 + XXX….X + #

         + XXX….X là số điện thoại nhận tin nhắn

        VD : Số điện thoại ; 0979208686

             57 + 0979208686 + #

   14. Cài đặt xóa số điện thoại nhận tin nhắn.

       - Từ màn hình bấm 57 – 59 + #

        VD : 57 + #

   15. Bật/ Tắt loa

     Từ màn hình bấm 76 + 0/1 + #

       + 0 Tắt loa

       + 1 Bật loa

   16. Điều khiển báo động bằng điện thoại

      - Dùng điện thoại gọi điện trực tiếp vào sim lắp trên báo động . Sau đó làm theo hướng dẫn

        + Bấm 1234 để vào báo động

           ++ Bấm 1 để bật báo động

           ++ Bấm 2 để tắt báo động

   17. Trả lời báo động

     Khi xảy ra báo động , báo động sẽ gọi điện vào số điện thoại đã cài đặt

     Ấn trả lời như nghe điện bình thường

      + Bấm 1 để tắt báo động và tự động bật lại báo động

      + Bấm 2 để tắt báo động .

   18 . Lệnh chuyển Zone báo động

     Từ màn hình bấm 60 + zone + thời gian cài đặt báo động + kiểu hiển thị báo động + 1/0

            ++  : 1 là  ON

            ++  : 0 là OFF

   +Thời gian báo động : - 3 là bật/tắt 24h  : 1 là bật / tắt theo chế độ cài đặt

   + Kiểu báo động

  ++  1, SOS Alarm               2, Fire Alarm             3, Gas leak Alarm                

        4, Door Alarm                5, Hall Alarm             6,Window Alarm

        7, Balcony Alarm                      8, Boundary Alarm

 VD : 60+ 1 (Zone) + 3/1 (24h/real time)+4 (kiểu báo động )+ 1/0 ( on/off )