http://tydo.vn

Đầu ghi hình camera

(Tổng 19 sản phẩm / 1 trang)
CAMERA UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D 2Mp, 2.8-12mm, Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D 2Mp, 2.8-12mm, M...

4.176.000₫ 6.960.000₫

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28-D 4Mp, 2.8mm, Ultra265, IP67, IK10

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28-D 4Mp, 2.8mm, Ultra...

2.199.000₫ 3.665.000₫

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28 4Mp, 2.8mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28 4Mp, 2.8mm, Ultra265

2.076.000₫ 3.460.000₫

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. Ultra265. Non-POE

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. ...

1.782.000₫ 2.970.000₫

DAHUA HCVR5216A-S2

DAHUA HCVR5216A-S2

Cập nhật giá

đầu ghi hình DVR7216Z-D

đầu ghi hình DVR7216Z-D

5.250.062₫ 7.500.058₫

đầu ghi hình DVR1008Z

đầu ghi hình DVR1008Z

1.975.006₫ 3.950.012₫

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh DVR1004Z

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh DVR1004Z

1.275.012₫ 2.550.024₫

đầu ghi hình KODACK-1016L

đầu ghi hình KODACK-1016L

4.499.992₫ 7.500.058₫

đầu ghi hình KODACK-1008L

đầu ghi hình KODACK-1008L

1.979.928₫ 3.300.094₫

đầu ghi hình KODACK-1004L

đầu ghi hình KODACK-1004L

1.539.088₫ 2.565.004₫

Đầu ghi hình DS-7216HVI-SV

Đầu ghi hình DS-7216HVI-SV

5.363.054₫ 5.959.044₫

Đầu ghi hình  DS-7208HVI-SV

Đầu ghi hình DS-7208HVI-SV

3.775.602₫ 4.195.042₫

Đầu ghi hình Analog DS-7204HVI-SV

Đầu ghi hình Analog DS-7204HVI-SV

2.639.690₫ 2.933.084₫

Đầu ghi hình  DS-7104HVI-SL

Đầu ghi hình DS-7104HVI-SL

2.114.962₫ 2.349.934₫