http://tydo.vn

Camera IP

(Tổng 20 sản phẩm / 10 trang)
CAMERA UNV IPC814SR-DVPF16

CAMERA UNV IPC814SR-DVPF16 "4Mp, 1.6mm Fixed, ...

6.021.000₫ 10.035.000₫

CAMERA UNV IPC814SR-DVSPF16

CAMERA UNV IPC814SR-DVSPF16 "4Mp, 1.6mm Fixed,...

5.640.000₫ 9.400.000₫

CAMERA UNV IPC3234SR3-DVZ28 4Mp, 2.8-12mm Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3234SR3-DVZ28 4Mp, 2.8-12mm Motor...

6.636.000₫ 11.060.000₫

CAMERA UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2Mp, 2.8-12mm, Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2Mp, 2.8-12mm, Mo...

5.532.000₫ 9.220.000₫

CAMERAUNV  I232LR3-VSP-DPC3 2Mp, 2.8-12mm, Manual, Ultra265

CAMERAUNV I232LR3-VSP-DPC3 2Mp, 2.8-12mm, Manu...

3.729.000₫ 6.215.000₫

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28 4Mp, 2.8mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28 4Mp, 2.8mm, Ultra265

2.076.000₫ 3.460.000₫

CAMERA UNV IPC322LR3-VSPF28-D 2Mp, 2.8mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC322LR3-VSPF28-D 2Mp, 2.8mm, Ultra265

1.284.000₫ 2.140.000₫

CAMERA UNV IPC2322LBR3-SP-D 2Mp, Ultra265. 2.8-12mm. Vỏ kim loại

CAMERA UNV IPC2322LBR3-SP-D 2Mp, Ultra265. 2.8-...

2.397.000₫ 3.995.000₫

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. Ultra265. Non-POE

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. ...

1.782.000₫ 2.970.000₫

CAMERA UNV IPC2122LR3-PF40-E 2Mp, IR  Bullet POE, 4mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC2122LR3-PF40-E 2Mp, IR Bullet PO...

1.017.000₫ 1.695.000₫

CAMERA UNV IPC3612CR3-F28-A 2Mp, 2.8mm, Ultra265. non - POE

CAMERA UNV IPC3612CR3-F28-A 2Mp, 2.8mm, Ultra26...

846.600₫ 1.411.000₫

camera ezviz  CS-CV346-(A0-7A3WFR)

camera ezviz CS-CV346-(A0-7A3WFR)

2.850.000₫ 4.010.000₫

camera ezviz  CS-CV240-(B0-21WFR)

camera ezviz CS-CV240-(B0-21WFR)

2.850.000₫ 4.010.000₫

camera ezviz  CS-CV248-A3-32WMFR(APEC)(Bundel)

camera ezviz CS-CV248-A3-32WMFR(APEC)(Bundel)

2.550.000₫ 3.650.000₫

CS-CV248-(A0-32WFR)

CS-CV248-(A0-32WFR)

1.560.000₫ 2.360.000₫

camera ezviz  CS-CV246-B0-1C1WFR (720P)

camera ezviz CS-CV246-B0-1C1WFR (720P)

861.000₫ 1.230.000₫

camera ezviz  CS-C3A-A0-1C2WPMFBR (dùng pin)

camera ezviz CS-C3A-A0-1C2WPMFBR (dùng pin)

2.850.000₫ 4.070.000₫

camera ezviz  CS-CV200-(A0-52WFR(White

camera ezviz CS-CV200-(A0-52WFR(White

1.980.000₫ 2.860.000₫

camera ezviz  CS-CV206-(A0-1B2W2FR)

camera ezviz CS-CV206-(A0-1B2W2FR)

1.690.000₫ 2.370.000₫

camera ezviz  CS-CV206-(C0-3B2WFR)

camera ezviz CS-CV206-(C0-3B2WFR)

1.250.000₫ 1.780.000₫